Thoái lui

Ông Lê Bá Nguyên xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS – công ty liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC – vì “lý do cá nhân”.

Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyên được Chứng khoán BOS công bố cuối tuần này, không lâu trước khi diễn ra phiên họp cổ đông thường niên lần thứ ba.

Ông Nguyên tham gia Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS từ giữa năm 2019 và không nắm giữ cổ phần tại công ty này. Ông mới được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC vào đầu tháng 7 – ba tháng sau khi cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Ông Nguyên là anh vợ ông Quyết. Ông được giới thiệu có hơn 17 năm kinh nghiệm kinh doanh, làm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *