Chứng khoán là gì?

𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?

Chứng khoán là 𝘁𝗮̀𝗶 𝘀𝗮̉𝗻, sản phẩm tài chính có giá trị, được phép mua bán trên thị trường và nắm giữ như tiền. Chính vì vậy, đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

𝐂𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧 𝐧𝐚̀𝐨?

👉Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

👉Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

👉Chứng khoán phái sinh;

👉Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

Tất nhiên là có! Thị trường chứng khoán phải được hoạt động theo nguyên tắc:

👉 Tôn trọng

👉 Công bằng, công khai, minh bạch.

👉 Tự chịu trách nhiệm về rủi ro

𝐒𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀?

𝐒𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 là nơi giao dịch các loại chứng khoán có trên thị trường. 

Việt Nam có 3 sàn giao dịch chứng khoán: 𝐇𝐎𝐒𝐄, 𝐇𝐍𝐗 và 𝐔𝐏𝐂𝐨𝐌. Trong đó, 𝐇𝐎𝐒𝐄 là sàn giao dịch cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất tại Việt Nam.

Maybe you missed such knowledge! Hãy nằm lòng những điều trên đây khi vừa bước chân vào con đường chơi chứng khoán nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *